Liverpool vs Brighton & Hove Albion: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Liverpool thắng
  89.66%

   
 • Hoà
  3.45%

   
 • Brighton & Hove Albion thắng
  6.9%

   
Posted 1 year.