बाणिज्य बैंकहरु २८ छन्। मर्ज गरेर कतिमा झार्दा उपयुक्त हुन्छ? (Poll Closed)

 • २८ वटै ठिक छ
  3%

   
 • २० देखि २२ वटामा झार्नु पर्छ
  1%

   
 • १५ देखि १८ ठिक हुन्छ
  4%

   
 • १२ देखि १५ वटा ठिक हुन्छ
  24%

   
 • १२ भन्दा तल झार्नु पर्छ
  68%

   
Posted 6 months.