बाणिज्य बैंकहरु २८ छन्। मर्ज गरेर कतिमा झार्दा उपयुक्त हुन्छ? (Poll Closed)

 • २८ वटै ठिक छ
  3%

   
 • २० देखि २२ वटामा झार्नु पर्छ
  0.77%

   
 • १५ देखि १८ ठिक हुन्छ
  4.2%

   
 • १२ देखि १५ वटा ठिक हुन्छ
  24.27%

   
 • १२ भन्दा तल झार्नु पर्छ
  67.75%

   
Posted 1 year.