Đức vs Thụy Điển: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Đức thắng
  61.39%

   
 • Hoà
  16.83%

   
 • Thụy Điển thắng
  21.78%

   
Posted 1 year.