Iran vs Bồ Đào Nha: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Iran thắng
  8.89%

   
 • Hoà
  4.44%

   
 • Bồ Đào Nha thắng
  86.67%

   
Posted 1 year.