சிகாகோ கோளரங்கத்திற்கு மில்லியன்கள் செலவழித்ததை விட இரம்மியமான இரவு வானம் மேலா?