Yeshua zegt in Matteüs 5:17-19 over de Tora (wet), dat Zijn discipelen:

Posted 8 months.