Da li ste za to da RTB Bor postane kompanija sa mešovitim vlasništvom:51% država,19% privatni kapital,15% radnici i penzioneri RTB-a,15% ostali građani Srbije?