Ba Lan vs Chile: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Ba Lan thắng
  59.26%

   
 • Hoà
  11.11%

   
 • Chile thắng
  29.63%

   
Posted 1 year.