Sao Paulo vs Vitoria: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Sao Paulo thắng
  75%

   
 • Hoà
  25%

   
 • Vitoria thắng
  0%

   
Posted 12 months.