Hur skräpigt är det i Jönköping?

Posted 7 months.