Hvem er best egnet som statsminister?

Poll choices
Posted 11 years.