Theo bạn, giữa Linux và Windows, kiểu hệ điều hành nào có môi trường phát triển tốt hơn?

Posted 5 months.