Czy radny Wisowaty ma rację w sprawie rozwoju gospodarczego miasta?