Czy radny Wisowaty ma rację w sprawie rozwoju gospodarczego miasta?

Poll choices
Posted 1 year.