Czy radny Wisowaty ma rację w sprawie rozwoju gospodarczego miasta?

  • NIE
    84%

     
  • TAK
    16%

     

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com