Atlanta United vs Portland Timbers: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Atlanta United thắng
  60%

   
 • Hoà
  0%

   
 • Portland Timbers thắng
  40%

   
Posted 12 months.