Click to enlarge

भारतीय मुद्रासँगको नेपाली विनिमय दर पुनरावलोकन गर्न कतिको आवश्यक छ?

Poll choices
Posted 10 months.