Το Χειρότερο Κοινωνικό Δίκτυο (Social Media) (Poll Closed)

 • Facebook
  39%

   
 • Flickr
  2%

   
 • Google+
  14%

   
 • Instagram
  6%

   
 • LinkedIn
  3%

   
 • Musical.ly
  3%

   
 • Pinterest
  2%

   
 • Reddit
  3%

   
 • Snapchat
  7%

   
 • Tinder
  5%

   
 • Tumblr
  3%

   
 • Twitter
  5%

   
 • WhatsApp
  5%

   
 • Youtube
  2%

   
 • Other
  1%

Posted 4 months.