Sfida 2 (Poll Closed)

 • Marco Carta
  90.91%
  490 votes

   
 • J-Ax
  0%
  0 votes

   
 • Annalisa
  5.75%
  31 votes

   
 • Ultimo
  1.11%
  6 votes

   
 • Lisa
  0.74%
  4 votes

   
 • Benji e Fede
  0%
  0 votes

   
 • Fabri Fibra
  0%
  0 votes

   
 • Gemitaiz
  0.37%
  2 votes

   
 • Einar
  1.11%
  6 votes

   

Posted 1 year.