Sfida 2 (Poll Closed)

 • Marco Carta
  91%
  490 votes

   
 • J-Ax
  0%
  0 votes

   
 • Annalisa
  6%
  31 votes

   
 • Ultimo
  1%
  6 votes

   
 • Lisa
  1%
  4 votes

   
 • Benji e Fede
  0%
  0 votes

   
 • Fabri Fibra
  0%
  0 votes

   
 • Gemitaiz
  <1%
  2 votes

   
 • Einar
  1%
  6 votes

   

Posted 5 months.