Vad ska en bra integration byggas på?

Poll choices
Posted 1 year.

1 Comment

  • Katharina Elsässer - 1 year ago

    Varje nation har rätt att bestämma vem som skall få bo inom detas gränser och land.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment