Grad Osijek ponovno je dobio najveću ocjenu - čistu peticu za transparentnost svog proračuna. Mislite li da je gradski proračun dovoljno transparentan?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment