Anzhi vs Orenburg: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Anzhi thắng
  37.5%

   
 • Hoà
  0%

   
 • Orenburg thắng
  62.5%

   
Posted 9 months.