Ὁ γάμος χωρὶς Χριστὸ μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ εὐτυχισμένος;

Posted 6 months.