Συμφωνείτε να απαγορευτεί το κάπνισμα σε πάρκα και παραλίες;