Levante vs Valencia: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Valencia thắng
  40.91%

   
 • Hoà
  20.45%

   
 • Levante thắng
  38.64%

   
Posted 12 months.