മലയാളം ന്യൂസ് വാട്‌സ്ആപ്പ് അപ്‌ഡേറ്റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം?

 • തൃപ്തികരം
  39.84%

   
 • അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കണം
  52.59%

   
 • അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ കുറയ്ക്കണം
  7.57%

   
Posted 10 months.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment