Moldova vs Belarus: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Moldova thắng
  18.18%

   
 • Hoà
  18.18%

   
 • Belarus thắng
  63.64%

   
Posted 9 months.