Czy fotoradary i kamery, które rejestrują wykroczenia kierowców powinny być oznakowane?

Posted 2 months.