இந்த வாரம் நீங்கள் காப்பாற்ற விரும்பும் போட்டியாளர்கள் யார்? (ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவரை தேர்வு செய்யலாம் )

 • ஐஷ்வர்யா
  12%
  4,295 votes

   
 • விஜயலட்சுமி
  26%
  9,024 votes

   
 • ரித்விகா
  45%
  15,882 votes

   
 • மும்தாஜ்
  17%
  5,922 votes

   

Poll posted 1 year ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment