Cardiff City vs Manchester City: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Cardiff City thắng
  5.13%

   
 • Hoà
  7.69%

   
 • Manchester City thắng
  87.18%

   
Posted 8 months.