Tycker du det är för dyrt med 18395 kronor för iPhone XS?

Poll choices
Poll posted 1 year ago.