Ποιοι να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή; (5)

Select up to 5 answers.