Anzhi vs Zenit: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Anzhi thắng
  16.67%

   
 • Hoà
  16.67%

   
 • Zenit thắng
  66.67%

   
Posted 10 months.