Дали сте задоволни со површините со урбано зеленило во вашите градови?

Poll choices
Posted 6 months.