Tây Ban Nha vs Anh: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Tây Ban Nha thắng
  64.29%

   
 • Hoà
  4.76%

   
 • Anh thắng
  30.95%

   
Posted 7 months.