Kuwait vs Australia: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Kuwait thắng
  20%

   
 • Hoà
  4%

   
 • Australia thắng
  76%

   
Posted 7 months.