Συμφωνείτε με το να επιλέγεται ο σημαιοφόρος στα σχολεία μέσω κλήρωσης;