U19 Australia vs U19 Việt Nam: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • U19 Australia thắng
  31.82%

   
 • Hoà
  4.55%

   
 • U19 Việt Nam thắng
  63.64%

   
Posted 7 months.