Reims vs Monaco: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Reims thắng
  33.33%

   
 • Hoà
  66.67%

   
 • Monaco thắng
  0%

   
Posted 7 months.