प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारले किन यो सेयर गरेका होलान्?