Borde alliansen backa från förslaget om skattehöjning?

Poll choices
Poll posted 12 months ago.