Lào vs Việt Nam: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Lào thắng
  3.53%

   
 • Hoà
  0.88%

   
 • Việt Nam thắng
  95.59%

   
Posted 7 months.