მეორე ტურში ვის მისცემდით ხმას?

Poll choices
Posted 8 months.