მეორე ტურში ვის მისცემდით ხმას?

Poll choices
Posted 5 months.