მეორე ტურში ვის მისცემდით ხმას?

Poll choices
Poll posted 11 months ago.