მეორე ტურში ვის მისცემდით ხმას?

Poll choices
Poll posted 12 months ago.