მეორე ტურში ვის მისცემდით ხმას?

Poll choices
Posted 7 months.