Nimes vs Nice: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Nimes thắng
  0%

   
 • Hoà
  100%

   
 • Nice thắng
  0%

   
Posted 6 months.