भाइटीकामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिए कस्तो हुन्थ्यो?

 • कुनै अनाथ असहायलाई लगाइदिए हुन्थ्यो
  26%

   
 • नचाहिने कुरा
  53%

   
 • राम्रो हुन्थ्यो
  21%

   
Poll posted 11 months ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com