به نظر شما ایده‌ی گوشی‌های تاشدنی تحول بزرگی در دنیای موبایل‌ها ایجاد خواهد کرد؟