Ποιοι να ξεκινήσουν στην άμυνα; (4 επιλογές)

Poll choices
Poll posted 10 months ago.