Ποιοι να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή; (5 επιλογές)

Poll choices
Poll posted 10 months ago.