Ποιος να ξεκινήσει στην επίθεση;

Poll choices
Poll posted 10 months ago.