Toulouse vs Dijon: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Toulouse thắng
  40%

   
 • Hoà
  40%

   
 • Dijon thắng
  20%

   
Posted 6 months.