BẠN CÓ ĐỒNG Ý VỚI NỘI DUNG BÀI VIẾT CỦA LS. TRƯƠNG THANH ĐỨC